PEUGEOT

VÆRKSTED | KØGE

PEUGEOT

Projektet omfatter en tilbygning til eksisterende bygning hos Bilhuset i Køge

Realiseret: Under realisering


Bruttoetageareal: 598 m²


Bygherre: Bilhuset Køge A/S


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi


Adresse: Tangmosevej 95, 4600 Køge

Hent referencen i pdf