top of page

SØLYSTVEJ

27 BOLIGER I 5 ETAGER | SILKEBORG

SØLYSTVEJ

Projektet Sølystvej er en sammenhængende konstruktion, som er opført i 4 og 6 etager. I alt 26 boliger er under realisering for bygherren PSF Ejendomsinvest 2. Teamet består af Laban Arkitekter A/S og Rønslev ApS.


Sølystvej ligger terrænmæssigt lavt ud til Silkeborg Langsø, hvilket betyder, at konstruktionen risikerer at blive løftet af grundvandet. For at sikre, at konstruktionen ikke løfter sig, er den udstyret med en bundplade, som består af 1280 kubikmeter beton.

 

Udover konstruktioner arbejder Rønslev med anlæg, brand, energi, vvs, ventilation, el og tilsyn ifm. Sølystvej.

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal: ca. 3.500 m²


Bygherre: PSF Ejendomsinvest 2


Arkitekt/totalrådgiver: Laban Arkitekter A/S


Ingeniør: Rønslev ApS


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, anlæg, brand, energi, vvs, ventilation, el og tilsyn


Adresse: Borgergade 13, 8600 Silkeborg

bottom of page