SALLING, LAGER OG ADMINISTRATION

LAGER OG ADMINISTRATION | ISHØJ

SALLING, LAGER OG ADMINISTRATION

Projektet omfatter opførelse af nyt lager i en etage og administrationsbygning i 3 etager. Areal af lager og administrationsbygningen er hhv. ca. 7200 m2 og 300 m2 pr etage.


Lagerbygningen benyttes som et traditionelt lager med reoler til opbevaring af varer. Der vil være få til ingen faste arbejdspladser i lagerområdet.


Administrationsbygningen anvendes som kontor. Der er direkte adgang fra administrationsbygningen til lageret.


Byggeriet er en tilbygning til eksisterende lager. På nedenstående situationsplan illustreres placering af administrationsbygningen og lageret markeret med orange streger. Den lille orange firkant er

administrationsbygningen.


Før opførelse af nærværende bygværk, nedrives markerede eksisterende bygninger.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: 7.500 m²


Bygherre: Salling Group A/S


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise A/S


Ingeniør: Rønslev ApS  


Rønslevs opgaver: Konstruktioner


Adresse: Industrigrenen 4, 2635 Ishøj

Hent referencen i pdf