top of page

SALLING LAGER

LAGER OG ADMINISTRATION | ISHØJ

SALLING LAGER

Projektet omfatter opførelse af nyt lager i en etage og administrationsbygning i 3 etager. Areal af lager og administrationsbygningen er hhv. ca. 7500 m2 varehus og 7.000 m2 kontor.


Lagerbygningen benyttes som et traditionelt lager med reoler til opbevaring af varer. Der vil være få til ingen faste arbejdspladser i lagerområdet.


Administrationsbygningen anvendes som kontor. Der er direkte adgang fra administrationsbygningen til lageret.


Byggeriet er en tilbygning til eksisterende lager. På nedenstående situationsplan illustreres placering af administrationsbygningen og lageret markeret med orange streger. Den lille orange firkant er

administrationsbygningen.

Realiseret: 2022


Bruttoetageareal: Ca. 14.500 m²


Bygherre: Salling Group A/S


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise A/S


Ingeniør: Rønslev ApS  


Rønslevs opgaver: Konstruktioner


Adresse: Industrigrenen 4, 2635 Ishøj

bottom of page