TIETGENBYEN

ERHVERVSLEJEMÅL | ODENSE

TIETGENBYEN

18.500 m² erhvervslejemål.

Realiseret: 2008


Bruttoetageareal: ca. 18.500m²


Bygherre: HD Ejendomme


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi og brand


Adresse: Emil Necelmanns Vej, 5220 Odense

Hent referencen i pdf