TIETGENBYEN, ERHVERV

ERHVERVSLEJEMÅL | ODENSE

18.500 m² erhvervslejemål.

Realiseret: 2008


Bruttoetageareal: ca. 18.500m²


Bygherre: HD Ejendomme


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi og brand


Adresse: Emil Necelmanns Vej, 5220 Odense

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk