TRE ERHVERVSBYGNINGER

TRE-ETAGERSBYGNINGER | TILST


Tre 3-etagers bygninger med bærende system af præfabrikerede betonsøjler og -bjælker.

 

Kældervægge af pladsstøbt beton. Tilst Skolevej, Bredskiftevej, Vintervej

Realiseret: 2008


Bruttoetageareal: 10.000 m²


Bygherre: Remien Ejendomsudvikling


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise


Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Tilst Skolevej 31, 8381 Tilst

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk