top of page

TRE ERHVERVSBYGNINGER

TRE-ETAGERSBYGNINGER | TILST

TRE ERHVERVSBYGNINGER


Tre 3-etagers bygninger med bærende system af præfabrikerede betonsøjler og -bjælker.

 

Kældervægge af pladsstøbt beton. Tilst Skolevej, Bredskiftevej, Vintervej

Realiseret: 2008


Bruttoetageareal: 10.000 m²


Bygherre: Remien Ejendomsudvikling


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise


Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Tilst Skolevej 31, 8381 Tilst

bottom of page