TRUE NORTH EFTERSKOLE, IDRÆTSHAL

IDRÆTSHAL | SNAPTUN

Idrætshal inkl. undervisningslokaler, forstanderlejlighed mv. i Snaptun.

Realiseret: 2017

Bruttoetageareal: 1750 m²

Bygherre: True North Efterskole

 

Totalentreprenør: Dansk Halentreprise A/S

 

Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Havnevej 11, 8700 Horsens

TRUE NORTH EFTERSKOLE, IDRÆTSHAL
Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk