top of page

TUNØGADE

39 BOLIGER | HORSENS

TUNØGADE

Projektet omfatter opførelse af 39 nye boliger i to bygninger af hver 3 etager på Tunøgade 4 i Horsens. Bruttoetageareal for de to bygninger andrager 2332,2 m2. Husene udføres desuden med svalegange der giver sammenhæng mellem de to bygninger.

Realiseret: 2022


Bruttoetageareal: ca. 2.300 m²


Bygherre: Tunøgade 4, 8700 Horsens


Totalentreprenør: Torntoft & Mortensen


Ingeniør: Rønslev


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, anlæg, brand, energi, vvs, ventilation, el og brand


Adresse: Tunøgade 4, 8700 Horsens

bottom of page