VEJLEÅPARKEN

58 BOLIGER | ISHØJ

VEJLEÅPARKEN

Teamet bestående af totalentreprenør Q-Construction og arkitekt Rum Arkitekter sammen med ingeniør Rønslev ApS står for opførelsen af 58 rækkehuse i Ishøj. De er fordelt på tre boligtyper blandet beliggende i seks rækkehusstænger.


Boligerne udføres som rækkehuse i hhv. 4 stk. med 8 lejligheder og 2 stk. med 12 lejligheder.


Konstruktion
Boligerne opføres i porebeton. Over vinduer på den høje facade er der lokalt træbeklædning på facaden. Øvrige facader har skalmur i tegl. Indvendige vægge i lejlighederne, der ikke er bærende eller stabiliserende, er lette (porebeton). Taget udføres som tagkasetter med tagpap.


Energi
Boligforeningen AAB stiller acceptkriteriet, at rækkehusene overholder energikravet for BR18.

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal: 4406 m²


Bygherre: Boligforeningen AAB


Arkitekt: RUM Arkitekter


Totalentreprenør: Q-Construction A/S


Ingeniør: Rønslev ApS


Rønslevs opgaver: Kloak, VVS, el, konstruktioner, lyd, jord


Adresse: Ishøj Blvd., 2635 Ishøj