top of page
AGERSKOV UNGDOMSSKOLE

SPRINGHAL | AGERSKOV

AGERSKOV UNGDOMSSKOLE

Projektet omfatter opførelse af en ny springhal, dansesal og auditorium til Agerskov Ungdomsskole. 


Projektet er en større tilbygning til Agerskov Ungdomsskole. Bygværket udføres i sammenhæng med

eksisterende ungdomsskole, men vil fungere som et selvstændigt bygværk.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: ca. 2.300 m²


Bygherre: Agerskov Ungdomsskole


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise


Ingeniør: RØNSLEV


Adresse: Vellerupvej 25, 6534 Agerskov

bottom of page