top of page
ARRESØVEJ

117 BOLIGER | RISSKOV

ARRESØVEJ

Den samlede bygning består af 6 bygningsdele på 3, 4 og 5 etager med tilhørende fælles tagterrasse.

Bygningen indeholder 117 boliger af forskellig størrelse, som udføres med tilhørende depot og opmagasinering i stueniveau. Parkering forefindes også i stueniveau.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: ca. 6.125 m²


Bygherre: CASA


Totalrådgiver: AART Arkitekter


Ingeniør RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Arresøvej 8, 8240 Risskov

bottom of page