top of page
AT HOME

BOTILBUD MED 16 BOLIGER | HINGE

AT HOME

Der har altid være tradition for at bygge institutioner, hvor den enkelte borger boede i lejlighed som var fuldt integreret i den øvrige bygningsmasse, med de udfordringer det nu giver ift. over-stimulering, manglende privatliv m.v. Med AT Home-projektets solitære boligmoduler, med adgang til separatliggende personale- og fælleshus, ændres dette afsæt radikalt. Konceptet mulig-gør etablering af botilbud, hvor boligmodulerne placeres fleksibelt, med den enkelte borgers ønske og behov centrum.


AT Home-projektet omfatter mobile boligmoduler samt personale- og fællesdel opbygget af samme modul. Denne enkelthed, hvad angår geometri og materialevalg, giver et rationelt byggeri - et ”byggesæt” bestående af få komponenter som muliggør valg af gode materialer og solide tekniske løsninger. Byggeriet får sin særegne karakter i måden de enkelte moduler indgår i samspil med hinanden på, i kompositionen af moduler, grønne hegn og haverummets elementer.

Realiseret: 2022


Bruttoetageareal: Ca. 1.200 m²


Bygherre: Region Midtjylland


Totalentreprenør: DesignModul


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, el


Adresse: Tingskrivervej 37, 8620 Kjellerup

bottom of page