top of page
BASE ERHVERV

UDVIDELSE AF DOMICIL | HORSENS

BASE ERHVERV

BASE Erhverv har udvidet deres kontorbyggeri i Horsens med en ny fløj og en mellembygning. Bygningen er domicil for bl.a. BASE Erhverv og Dansk Boligbyg. Rønslev har rådgivet om alle ingeniørfag med Spangenberg & Madsen som underrådgiver på el-installationer. 


Inden opstart af projektering blev de eksisterende installationer og konstruktioner registreret. Dette foregik ved gennemgang af eksisterende tegningsmateriale sammenholdt med fotos fra udførelse og registrering på stedet. 


Den nye bygning skal opfylde strengere krav og større ønsker til installationer og indeklima, så de nye føringsveje er planlagt nøje for ikke at optage for meget plads.

Der er udført beregninger af indeklimaet mht. termiske forhold, luftkvalitet og dagslys i udvalgte rum (udvalgt i samarbejde med bygherre).


For ikke at belaste de eksisterende installationer yderligere, var strategien fra starten at udføre den nye bygning med egne stik og anlæg. Alle anlæg er samlet i den nye kælder, lige ved siden af det eksisterende teknikrum, så servicering foregår centralt, selvom der er flere selvstændige anlæg.


Totalentreprenøren har gennemført en commissioning-proces til idriftsættelsen for at sikre en god drift. Der følges op på commissioning-processen løbende gennem et år. Rådgiverne deltager i evaluering af projektering, udførelse og drift for at høste værdifuld erfaring.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: 2.500 m²

Bygherre: Erhvervsbyvej 11


Totalentreprenør: BASE Erhverv


Arkitekt: Arkitema Architects


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktion, kloak, brand og indeklima


Adresse: Erhvervsbyvej 11, 8700 Horsens

bottom of page