top of page
BGI AKADEMIET

7 ETAGERS UNDERVISNINGSBYGNING| BJERRE

BGI AKADEMIET

Ny 7 etagers bygning placeret i den gamle skolegård, mellem de øvrige bygninger.

 

Huser kantine, elevboliger og undervisning.

Realiseret: 2014


Bruttoetageareal: 2.200 m²


Bygherre: Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise 


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Gramvej 3, 8783 Hornsyld

bottom of page