top of page
BMW LOGISTIKCENTER

LOGISTIKCENTER | MALMÖ

BMW LOGISTIKCENTER

Dansk Halentreprise har i totalentreprise opført et nyt logistikcenter for BMW i Staffanstorp i Sverige. RØNSLEV har projekteret de bærende konstruktioner i det ca. 26.000 kvm. store byggeri, der består af ca. 13 m høje lagerhaller samt mindre kontorbygninger. 


RØNSELV og Dansk Halentreprise har samarbejdet tæt om at finde gode løsninger til et projekt, som var udfordret af jordbundsforhold samt kraftige vindpåvirkninger. RØNSLEV fik med bistand fra eksperter i vindlaster udarbejdet mere præcise og differentierede vindlaster end de gængse norm-belastninger. Dette sparede projektet for væsentlige millionudgifter til konstruktionsstål og fundering. 


RØNSLEV var en aktiv sparringspartner gennem byggeprocessen, idet jordbundsforholdene gav anledning til mange justeringer undervejs, hvor gode ingeniørløsninger i ekspresfart ofte var nødvendige.
 

Realiseret: 2016


Bygherre: Verdion


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Projektering af konstruktioner


Adresse: Logistikvägen 1, 245 43 Staffanstorp, SE

bottom of page