top of page
BOLIGER I VIDEBÆK

38 BOLIGER | VIDEBÆK

BOLIGER I VIDEBÆK

Opførelse af 38 bæredygtige almene boliger med en smuk beliggenhed på en naturgrund med krydsende vandløb,  ved anlægget midt i Videbæk. Boligerne er opført som 3 punkthuse på 4 etager med altaner, beliggende i rekreative omgivelser af bakker, bassiner og vild beplantning, der skaber liv og plads mellem husene. 


Bygningerne ligger på en grund, der til projektet er sammenlagt af 6 eksisterende matrikler, hvor der på de 4 er nedrevet eksisterende bebyggelse. Bygningerne er bygget i facader af betonelementer med skalmur i tegl med murværksdetaljer og farver der er afstemt med de naturlige omgivelser. Konstruktionerne i råhusene er betonelementer med stålaltaner.


Der er adgang til boligerne i 2 niveauer, da punkthusene er opført på et skrånende terræn. 

Boligerne er opført som LAR-projekt – regnvandet fra tagfladerne afledes til 3 bassiner, og håndteres lokalt på projektgrunden. Dermed opnås flere bæredygtigheds-fordele: Presset på kloakledningerne bliver mindsket, regnvandet benyttes som rekreativt element i byrummet, og bliver samtidig en ressource, der bidrager til at øge biodiversiteten. I tørre perioder vil bassinerne være tørre med græsser.

Realiseret: 2022


Bruttoetageareal: 4.565 m²


Bygherre: BoMidtVest, Ikast


Totalentreprenør: Dansk Boligbyg


Arkitekt: Erik Arkitekter


Rønslevs opgaver:  Kostruktioner, energi, brand, anlæg, VVS og ventilation, indeklima, El og IKT


Adresse: Bredegade 78, 6920 Videbæk

bottom of page