top of page
CONSTANTIAPARKEN

15 DOBBELTHUSE | HEDENSTED

CONSTANTIAPARKEN

Torntoft & Mortensen har for bygherren Østjysk Boligforening opført 30 boliger i Constantiaparken i Hedensted i totalentreprise med Skala Arkitekter og RØNSLEV som underrådgivere. Boligerne er udført som dobbelthuse, der er placeret i en organisk, cirkellignende form, som orienterer sig mod et centralt fællesområde. Der er således lagt vægt på, at man som beboer dyrker fællesskabet men også kan trække sig tilbage i mere private områder. 


Bygningerne er udført med skalmurede gavle med porebetonbagmure. Facaderne er meget åbne, og de relativt begrænsede vægarealer er udført i træskelet, dels for at kunne isolere effektivt og samtidig holde væggene relativt tynde og dels for at undgå lange tegloverliggere med risiko for revner i murværket.


Regnvandshåndteringen er tænkt ind i landskabsdesignet, hvor lavninger og søer skaber gode rekreative områder og en stemning af at være tæt på naturen. De åbne facader skaber sammenhæng mellem ude og ind – og der er grønt, uanset hvor man kigger hen.


Boligerne er designet, så dagslyset kommer ind, men samtidig skærmer udhængene for den hårdeste varmepåvirkning, så man undgår overophedning. Dagslyset længst inde i bygningen kommer bl.a. via ovenlys. Et komfortabelt termisk indeklima sikres som nævnt vha. udhæng samt effektive ventilationsanlæg og gode muligheder for udluftning ved åbning af døre og vinduer.

Realiseret: 2019


Bruttoetageareal: ca. 3.150 m²


Bygherre: Østjysk Boligforening


Totalentreprenør: Torntoft & Mortensen


Arkitekt: Skala Arkitekter

 

Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver:  Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Constantiaparken 50, 8722 Hedensted

bottom of page