top of page
DAGINSTITUTION I HØJVANGEN

DAGINSTITUTION | HORSENS

DAGINSTITUTION I HØJVANGEN

Daginstitutionen består af et fællesrum samt 8 grupperum, som er tænkt som 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. 

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: ca. 1.300 m²


Bygherre: Horsens Kommune


Arkitekt: Valentin Haugland


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, HVAC, brand og el


Adresse: Højvangsallé 57, 8700 Horsens 

bottom of page