top of page
DSV HØJME

LOGISTIKCENTER | HØJME

DSV HØJME

Nyt logistikcenter med tilknyttet administrationsbygning. Byggeriet er placeret i Højme ved Odense. 

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal:

Logistikcenter ca. 10.000 m²

Administrationcenter ca. 1.300 m²


Bygherre: DSV


Ingeniør: RØNSLEV


Adresse: Logistikvej 28, 5250 Odense

bottom of page