top of page
EKKODALEN

SENIORBOFÆLLESSKAB | BALLERUP

EKKODALEN

Projektet omfatter opførelse af seniorboliger på Ekkodalen i Ballerup. Byggeriet består af 22 boliger i ét plan samt et dertilhørende fælleshus. Boligerne varierer i størrelse og kommer i tre forskellige varianter – bolig A, B og C. Der er etableret solceller på fælleshuset for at nedbringe den samlede energitilførsel til bebyggelsen. Boligerne bygges med ensidig taghældning, med bagmure af porebeton og skalmur af teglsten eller træbeklædning.


Fundering

Nogle af blokkene er funderet direkte, andre er pga. jordbundsforholdene pælefunderede. Hvor der funderes med jernbetonpæle udføres terrændækket selvbærende og spænder mellem fundamentsbjælker og evt. indvendige jernbetonpæle.

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal: ca. 1.900 m² 


Bygherre: Ballerup Boligselskab v. Domea.dk


Totalentreprenør: Adsbøll Entreprise


Arkitekt: RUBOW Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


Rønslevs opgaver: Projektering af samtlige ingeniørydelser


Entrepriseform: Totalentreprise


Opførelsestidspunkt: 11.2018 - 02.2020


Adresse: Bispevangen, 2750 Ballerup

bottom of page