top of page
FORTEHUSENE

80 BOLIGER | AARHUS

FORTEHUSENE

Projektet omfatter opførelse af 80 boliger fordelt på 14 bygninger af hver 2 eller 3 etager. Der opføres 41 lejligheder af 50 m², 35 to-plansboliger af 100 m² samt 4 boliger af 75 m². Lejlighederne fordeles på 14 klynger, hvoraf nogle af klyngerne er ens.

Realiseret: Under realisering


Bruttoetageareal: ca. 6.000 m²


Bygherre: SK Ejendomsudvikling


Totalentreprenør: CASA


Arkitekt: Gjørtz/Andersen/Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV

 

RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak og anlæg, VVS og ventilation og el


Adresse: Lisbjergvej 13, 8200 Aarhus

bottom of page