top of page
GALLERI BELLE KUNST

NYT GALLERI | BELLE

GALLERI BELLE KUNST

Bygherren Belle Kunst ønskede at opføre et nyt, moderne galleri i tilknytning til eksisterende, ældre bygninger i Stouby. Atrio Arkitekter fik til opgave at designe et hus, der passede ind i det stærkt skrånende landskab og samtidig var en markant bygning, som kunne ses fra vejen mellem Vejle og Juelsminde. RØNSLEV har udarbejdet ingeniørprojekt for Atrio i godt og tæt samarbejde med bygherren.


Energi og bæredygtighed

Bygherren havde ønske om at optimere energiforbruget men kun med absolut rentable løsninger. I et galleri er lyset af stor vigtighed, så der er arbejdet intenst med at sikre tilstrækkeligt dagslys uden at kompromittere indeklimaet. Derudover er der valgt en state-of-the-art LED-løsning.

LED har hidtil været problematisk i bygninger som gallerier, hvor farvegengivelsen er meget vigtig. Leverandøren har indgået i et tæt samarbejde med både ingeniør, arkitekt og bygherre om at finde den helt rigtige løsning, og det er lykkes til bygherrens store tilfredshed.

 

 

Konstruktioner og installationer

RØNSLEV har haft ansvaret for projektering af konstruktioner og installationer. En af udfordringerne har været projektering af parterre-etage påvirket af grundvand med risiko for oversvømmelse fra den nærliggende å. Sammen med bygherren har Rønslev deltaget i vurdering af risici for forskellige scenarier og har herefter kortlagt bygherrens tolerance for disse og til sidst valgt vandtætningsløsninger på rette niveau til opgaven. Parterreetage, trappetårn og elevatorskakt er udført i pladsstøbt beton, som står rå i den færdige bygning. Overetagen er udført med stålrammer, som er detailprojekteret af RØNSLEV.


Byggeriet forsynes med varme fra eksisterende kedel men er forberedt for fremtidig forsyning fra en påtænkt luft til vand varmepumpe.


Fagtilsyn

Byggeriet blev udført i hovedentreprise med Atrio Arkitekter som bygherrens med fagtilsyn af RØNSLEV.

Realiseret: 2011

Bruttoetageareal: ca. 450 m²


Bygherre: Belle Kunst


Entreprenør: Egil Rasmussen


Arkitekt/totalrådgiver: Atrio Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Samlet ingeniørprojekt og fagtilsyn


Adresse: Vejlevej 145, 7140 Stouby

bottom of page