top of page
GEDVEDHALLEN

NY MULTIHAL I GEDVED

GEDVEDHALLEN

RØNSLEV har sammen med totalentreprenør BASE Erhverv og Ginnerup arkitekter opført en ny multihal i multihal i Gedved. Byggeriet omfatter opførelse af ny sportshal, med tilhørende springgrav og trampolin, samt ombygninger og sammenbygninger med eksisterende hal og skole. 


Byggegrunden er placeret på det eksisterende areal nord for eksisterende halbyggeri. Grunden indeholder en SFO-bygning, som er nedrevet inden byggestart. Den nye multihal er placeret som en selvstændig bygning, der er placeret op ad en eksisterende hal, og kobler sig på skolebygningen. Der er fokus på kvalitet som har høj æstetisk værdi såvel ud- som indvendigt.


RØNSLEV har i projektet stået for det samlede ingeniørprojekt omfattende konstruktioner inkl. certificeret statiker

vvs-installationer, ventilation, el-installationer, brandsikkerhed inkl. certificeret brandrådgiver, kloak og anlæg, energi og indeklima samty fagtilsyn.

Byggeår: 2022-2023


Bruttoetageareal: 1.762 m²


Bygherre: Horsens kommune


Totalrådgiver: BASE Erhverv


Arkitekt: Ginnerup Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Samlet ingeniørprojekt 

bottom of page