top of page
GRØNJORDS AGER

35 ALMENE BOLIGER | ODDER

GRØNJORDS AGER

Årstiderne Arkitekter har for totalentreprenøren CJ Group projekteret 35 ét-plansboliger på Grønjords Ager i Odder. 


Boligerne er udført med materialer og tekniske løsninger i god, solid kvalitet. Der er langt hen ad vejen valgt traditionelle og robuste løsninger, som sikrer en god, stabil drift. 


Bygherren har lagt vægt på et godt indeklima. Det er tilgodeset ved, at boligernes køkken/ alrum er gennemlyste og tilmed har et ovenlysvindue. Desuden er der installeret energieffektive ventilationsanlæg til sikring af luftkvaliteten.


Processen har været kendetegnet ved en god, løsningsorienteret dialog alle parter imellem. Projektet har været udfordret af et stramt budget og besværlige jordbundsforhold men netop den gode dialog har båret teamet igennem til bygherrens store tilfredshed.

Realiseret: 2019


Bruttoetageareal: Ca. 3.600 m²


Totalentreprenør: CJ Group Aarhus


Arkitekt: Årstiderne Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver:  Konstruktioner, anlæg, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Grønjords Ager, 8300 Odder

bottom of page