top of page
HØNG BOTILBUD

46 SPECIALBOLIGER | HØNG

HØNG BOTILBUD

Projektet omfatter opførsel af nye boliger samt fælleshus i ét plan til beboelsesformål samt et fælleshus. Boligerne findes er fordelt i 4 bogrupper, som hver indeholder fællesarealer. 


Bygningerne skal fungere optimalt for psykisk udfordrede borgere, herunder borgere med misbrug og dobbelt-diagnoser samt fysiske handicaps.


Boligerne bygges med facader i skærmtegl, bagmure i porebetonelementer og med saddeltag og varmt fladt tag mellem boligerne. Lejlighederne i boligerne er adskilt af en dobbeltkonstruktion i porebeton som fungerer som brandsektion mellem lejlighederne.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: ca. 3.100 m²


Bygherre: Boligselskabet Alliken, DOMEA


Totalentreprenør: Adsbøll Entreprise


Arkitekt: Vandkunsten


Ingeniør: RØNSLEV


RØNLEVs opgaver: Projektledelse, konstruktioner, energi, IKT, kloak, VVS og ventilation


Adresse: Hyldens Kvarter, 4270 Høng

bottom of page