top of page
HØRKÆR

30 BOLIGER I SYV ETAGER | HØRKÆR

HØRKÆR

Dansk Boligbyg vandt i 2011 en kombineret projekt- og priskonkurrence om opførelsen af 46 familieboliger i Herlev for Boligforeningen 3B. Projektet er en del af et større kompleks på ca. 300 boliger, der opføres på 12 byggefelter af tre boligforeninger. Dansk Boligbygs vinderprojekt, som er blevet til i tæt samarbejde med rådgiverne Kant, RØNSLEV og Lyngkilde, omfatter 30 boliger på byggefelt C1 og 16 boliger på byggefelt C2.

 

De 30 boliger på byggefelt C1 er den samlede bebyggelses mest markante projekt. Bygningen er på syv etager plus kælder og afgrænser Hørkær-bebyggelsen mod vej og Stogsbane. De 16 boliger på byggefelt C2 er opført som to blokke á otte boliger. Bygningerne er i tre etager med lodrette lejlighedsskel og fremstår som moderne byhuse med selvstændige terrasser og fælles haveanlæg.

 

Rønslev har projekteret anlæg og konstruktioner, mens installationsydelserne er varetaget af Lyngkilde.

 

Projektering af konstruktioner

C1-projektet har en særdeles udfordrende geometri med skæve vinkler, uens facadegeometri fra etage til etage og seks bolig-etager ovenpå en meget åben stueetage, som fungerer som p-areal. Under p-arealet er udført delvis kælder. Bygningen er omfattet af de skærpede sikkerhedskrav for høj konsekvensklasse samt robusthedskrav, hvor det skal eftervises, at kollaps af ét bærende element ikke medfører totalt kollaps.

 

Boligerne er udført i præfabrikerede betonelementer og er stabilitetsmæssigt en skivebygning. Vægge på 1. sal er selvbærende henover de åbne arealer i stueetagen. Stueetagen er udført som en kombination af præfabrikerede betonelementvægge og -rammer, søjle- og bjælkeelementer samt rammer i pladsstøbt beton. Kælderen er udført som en vandtæt konstruktion med en tyk bundplade i pladsstøbt beton og ydervægge i betonelementer.

 

C2-projektet er mere traditionelt. De to boligblokke er udført i præfabrikerede beton- og letklinkerbetonelementer uden de skærpede sikkerhedskrav. Fundamenter er stribefundamenter.

 

RØNSLEV har ført fagtilsyn med byggeriet og har som bygværksprojekterende koordineret og kontrolleret system-leverandørers projekteringsindsats. Som totalentreprenørens rådgiver har Rønslev deltaget i analyse af forskellige konstruktionssystemer for at finde frem til den mest kost-effektive løsning.

 

Andre ydelser

RØNSLEV har projekteret afløb og kloak i tæt sparring med rådgivere på det samlede byggemodningsprojekt, der aht. fremtidssikring sætter skrappe krav til regnvandsafledning.

 

Desuden har RØNSLEV i kraft af stor erfaring på området fungeret som sparringspartner for de øvrige parter på det overordnede energidesign ud fra bygherrens krav til lavenergiklasse 2015.

Realiseret: 2013


Bruttoetageareal: 4.900 m²


Lavenergiklasse 2015


Bygherre: Boligforeningen 3B


Totalentreprenør: Dansk Boligbyg


Arkitekt: Kant Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV og Lyngkilde


RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, tilsyn


Adresse: Glødelampen, 2730 Herlev

bottom of page