top of page
H-HUSET

DØGNINSTITUTION | HORSENS

H-HUSET

Dansk Boligbyg vandt i december 2010 en kombineret projekt- og priskonkurrence om opførelsen af en ny døgninstitution for Horsens Kommune. Pluskontoret har været primus motor i udarbejdelsen af det vindende projekt, mens RØNSLEV har bidraget med viden om energi, konstruktioner og installationer.


Huset designes til at kunne huse børn med et bredt spektrum af fysiske og psykiske handicaps og er et led i Horsens Kommunes strategi om at hjemtage en del af det specialiserede område til eget regi. Projektering af konstruktioner Projektgruppen har designet et meget enkelt og veldefineret statisk system for byggeriet, som er i ét plan. Detailløsningerne er sikre og afprøvede. Tagkonstruktionen består af gitterspær og gitterbjælker, som bæres af facader og skillevægge, som i forvejen udføres i tykke betonkonstruktioner aht. lydkravene. Geoteknisk bød projektet på en mindre udfordring i form af et slapt jordlag, men med omtanke i projektering og udførelse er der funderet direkte.


Energidesign
Projektet var i første omgang udbudt blot med krav om overholdelse af Bygningsreglement 2010 på energisiden, men efter rentabilitetsberegninger udarbejdet af RØNSLEV valgte bygherren at tilkøbe en lavenergipakke omfattende bl.a. jordvarmeanlæg og solceller. Mange små boliger og krav til dagslys i stort set alle rum har medført, at bygningen ikke kan udføres særlig kompakt, som ellers er energimæssigt optimalt. Derfor har det været en udfordring at bringe bygningens energibehov ned, men det er lykkedes, og bygningen er opført i lavenergiklasse 2015, og bygherren er dermed sikret en væsentlig energibesparelse og et fremtidssikret hus.

Realiseret: 2011


Bruttoetageareal: 1.500 m²


Bygherre: Horsens Kommune


Totalentreprise: Dansk Boligbyg


Arkitekt: Pluskontoret


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Ternevej 91, 8700 Horsens

bottom of page