top of page
HM ENTREPRENØR

LAGER, VÆRKSTED OG KONTOR | HORSENS

HM ENTREPRENØR

Dansk Hal opførte på Orionsvej i Horsens et nyt domicil for HM Entreprenør. Bygningen omfatter et ca. 2.000 m² stort administrations- og velfærdsafsnit i to etager med moderne mandskabsfaciliteter. Desuden er der garager, vaskehal og værksted til HM Entreprenørs lastbiler og entreprenørmaskiner.


Energi 

Der er etableret varmepumper for at reducere bygningens energiforbrug. I administrationen er det luft-til-vand-varmepumper, der producerer varmt vand til radiatoranlægget. Radiatoranlægget er dimensioneret for en lav fremløbstemperatur. Værksted og lager opvarmes med luft-til-luft varmepumper. Ud over varmepumperne er der etableret solcelleanlæg til produktion af el.


Konstruktioner

RØNSLEV havde ansvaret for projektering af konstruktioner og varetog rollen som bygværks-projekterende. Lager- og værkstedsbygningerne er udført med bærende og stabiliserende stålrammer. Den nederste del af væggene er udført som en støttemur i beton aht. påkørsel. Administrationsafsnittet er udført med bærende konstruktioner i betonelementer. Slutteligt er terrændækket i lager- og værkstedshallerne dimensioneret efter store belastninger, bl.a. fra maskinel belastning og oplagring af armeringsjern.


Projektet blev til i et godt samarbejde mellem bygherre, totalentreprenør, rådgiver og system-leverandører af bl.a. stål og betonelementer.

Realiseret: 2018


Bruttoetageareal: 6.000 m²


Bygherre: HM Entreprenør

 

Totalentreprenør: Dansk Hal

 

Arkitekt: Lundhilds Tegnestue

 

Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Orionvej 10, 8700 Horsens

bottom of page