top of page
HORSENS SAMLINGSPUNKT

TRANSFORMATION AF TIDLIGERE RÅDHUS

HORSENS SAMLINGSPUNKT

AP Ejendomme og M+ Ejendomme overtog i starten af 2023 bygningerne på det tidligere rådhus på Rådhustorvet 4 i Horsens. Siden har selskaberne sammen med AART architects, RØNSLEV og Horsens Kommune arbejdet på planerne for den fremtidige anvendelse. AP Ejendomme og M+ Ejendomme er nu så langt i deres planer for det tidligere rådhus i midtbyen af Horsens, at de er klar til at offentliggøre nogle af de fremtidige skitser, der er for de centrale bygninger midt i Horsens.


Bygningerne ligger i det område, der er omfattet af udviklingsplanen for Åkvarteret, hvor ambitionen bl.a. er at få det tidligere å-forløb tilbage til byen. For at give plads til åforløbet fra Rådhustorvet til Rådhusparken skal den vestligste bygning, der er knap 4.000 m2, rives ned.


De øvrige dele af bygningen skal renoveres og ombygges, og herefter vil de byde på moderne faciliteter, hvor bl.a. Horsens Bibliotek, Borgerservice, Sund By og Center for Kommunikation og Teknologi flytter ind. Disse kommunale funktioner vil blive samlet under ét tag med fokus på at skabe et fællesskabscenter for borgerne. Her vil der blive etableret en række aktivitetslokaler, som borgere, foreninger og frivillige kan bruge og mødes i for at dyrke deres fælles interesser og lave aktiviteter sammen. For at skabe sammenhængende plads bl.a. til biblioteket bliver den østlige gårdhave i midten af bygningen overdækket, så der bliver skabt et samlende atrium. Fra atriet bliver der adgang til de omkringliggende etager via nye trapper og elevator, og der åbnes op mod den indre gårdhave.


Som et af de første ombygningsprojekter i Danmark bliver den transformerede ejendom bæredygtighedscertificeret efter både DGNB og EU Taksonomiens godkendte miljømål.  Det betyder bl.a., at der bliver arbejdet med genanvendelse af materialer og hele bygningsafsnit, ligesom der er fokus på anvendelse af vandressourcer.  Projektets ambition er at genanvende og bevare så store dele af den eksisterende og bevaringsværdige bygning som muligt.


Uddrag fra M+Ejendommes pressemeddelelse.

Byggeår: 2024-2025


Bruttoetageareal: 15.000 m²


Bygherre: M+ Ejendomme og AP Pension


Arkitekt: AART 


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Samlet ingeniørprojekt omfattende bærende konstruktioner, anlæg, kloak, vvs, ventilation, el, brand, DGNB-auditor/bæredygtighedsledelse, energi, indeklima

bottom of page