top of page
HOTEL OASIA

TO ETAGERS TILBYGNING | AARHUS

HOTEL OASIA

Udvidelse af Hotel Oasia med to etager oven på den eksisterende bygning på tre etager. Den nye tagetage er ombygget for at gøre plads til, at de nye konstruktioner kan indarbejdes, og der er suppleret med to etager, således at bygningen efter ombygningen er på i alt 5 etager.


De nye etager er udført med stålrammer som det bærende og stabiliserende system. Stålrammerne fører de lodrette laster ned til stålsøjler, som er placeret indvendigt i bygningen og langs facaden. Mere præcist er stålsøjlerne placeret mellem værelserne på tværs af bygningen. Mellem rammerne spænder lette etagedæk af c-profiler.


Det har været en udfordrende proces at finde plads til installationerne, herunder ventilation, vand, varme, køl og el, i både de eksisterende og de nye etager, idet hotellet skal være fremtidssikret med høje krav til brugervenlighed, individuel regulering og indeklima.


Hotellet er totaloverdækket under opførelsen, og etagerne er afleveret i forskellige tempi.


Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: 1.465 m²


Bygherre: Hotel Oasia


Arkitekt: LABAN Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV

RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, vvs og ventilation


Adresse: Kriegersvej 27, 8000 Aarhus C

bottom of page