top of page
IDRÆTS- OG BEVÆGELSESCENTER

IDRÆTSHAL | ROSKILDE

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESCENTER

Dansk Halentreprisevandt i 2016 totalentreprisekonkurrencen om opførelse af et nyt idræts- og bevægelsescenter i Roskilde. Den nye bygning huser faciliteter til springgymnastik, rytmisk gymnastik, bordtennis og trampolinspring.


Bygningen er opdelt i fire bygningskroppe, hvoraf de to er opbygget i stålrammer og de andre to i betonelementer. Bordtennis- og rytmehallen samt springhallen er udført i høj konsekvensklasse. RØNSLEV var bygværksprojekterende og koordinerede konstruktionsprojekterne med egne input og dokumentation fra systemleverandører.

For at overholde energikravene i BR15 blev der taget en række energibesparende tiltag i brug. Der er etableret zoneopdelt LED-belysning med kontinuert dæmpning i forhold til dagslyset samt bevægelsesstyring i relevante rum.


Ventilationssystemet er udført som en hybridløsning med varmegenvinding på grundventilationen, som dækker vintermånederne. Tillige er der udført et udsugningsanlæg med højt luftskifte, som kan fjerne varmen om sommeren. RØNSLEV var tovholder for energi gennem projektet, så det sikres, at energirammen er overholdt fra skitse til aflevering af byggeriet.

Realiseret: 2018

Bruttoetageareal: 4500 m²


Bygherre: Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise


Arkitekt: Mangor & Nagel


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver:  Konstruktioner, energi


Adresse: Kildegården 1, 4000 Roskilde

bottom of page