top of page
JAGTENBORG

30 FAMILIEBOLIGER | NYBORG

JAGTENBORG

RUM og RØNSLEV har projekteret 30 almene familieboliger i Jagtenborg ved Nyborg for boligselskabet CIVICA. Boligerne udføres som rækkehuse i to etager.

 

Facaderne er udført med en bagvæg af betonelemementer med udvendig isolering og puds direkte på isoleringen.

 

CIVICA forventer, at boligerne bliver attraktive for lejerne pga. en god placering i forhold til natur, by og motorvej. Samtidig er boligerne på 115 kvm. store set i relation til andre almene boliger

 

Bygningerne indeholder bæredygtige tiltag som lokal afledning af regnvand og grønne tage og opfylder kravene til lavenergiklasse 2015 uden tilførsel af vedvarende energi.

Byggeriet er projekteret i 2013 og fysisk opstartet i 2014. 103 Rådg. Ingeniørfirma varetager byggeledelsen, mens RUM og RØNSLEV fører fagtilsyn på hhv. arkitekt- og ingeniørfag.

Realiseret: 2015


Lavenergiklasse 2015

 

BIM-projektering

 

Bruttoetageareal: 3.300 m²

 

Bygherre: CIVICA

 

Arkitekt: RUM 

 

Byggeleder: 103 Rådg. Ingeniørfirma

 

Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, brand, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Jagtenborg, 5800 Nyborg

bottom of page