top of page
KARETMAGERLUNDEN

154 BOLIGER | HORSENS

KARETMAGERLUNDEN

Karetmagergrunden er opført i to etaper og omfatter i alt 154 boliger. Det samlede projekt består af 8 blokke i op til 6 etager.


Bygningernes facader er disponeret, så nordfacaden er lukket i sit udtryk, mens sydfacaden åbnes op med glasfacade og altaner til hver lejlighed. Altanerne er forsynet med flytbare glaspartier og lamelpartier, der er skudt til siderne i skinner, så man selv bestemmer graden af privathed og lysindfald.


Der er etableret en landskabelig ’grøn kile’ med en naturlegeplads samt forskellige opholdssteder til fælles brug for beboerne. Endvidere er der regnvandsbassiner, som er koblet på hinanden med små overløbskanaler. Regnvandsbassinerne tilfører området stor foranderlighed, idet de skifter udseende efter årstiderne og mængden af nedbør.


Parkeringspladserne er placeret primært i terræn og etableret med græsarmering. Derudover er der opført cykelparkering i to etager.

Realiseret: 2023
 

Bygherre: Horsens By Lejligheder

 

Totalentreprenør: Dansk Boligbyg

 

Arkitekt: Skala Arkitekter


Bruttoetageareal: 13.994 m²


Ingeniør: RØNSLEV

 

RØNSLEVs opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Emil Møllers Gade 69, 8700 Horsens

bottom of page