top of page
KATRINEBJERGSKOLEN

KATRINEBJERGSKOLEN

KATRINEBJERGSKOLEN

FRIIS & MOLTKE Arkitekter vandt sammen med Spangenberg & Madsen / RØNSLEV totalrådgivningen vedr. om- og tilbygning af Katrinebjergskolen. 


Skolen skal udbygges og moderniseres så det bliver opdateret byggeteknisk og lever op til nye krav til pædagogik og læring samt energi og indeklima. Skolen skal derudover danne ramme for et fællesskab og ungemiljø for lokalområdets fritids og ungdomsskoleskolens børn- og ungebrugere.


Tilbygningen er i fem etager og udvider skolen mod syd. Tilbygningen skal huse 11 undervisningslokaler og læringsarealer svarende til 4,5 spor samt pædagogiske arbejdspladser til 45 medarbejdere.

Ombygningen indebærer omdisponering af eksisterende lokaler til hhv. naturfagslokaler, billedkunstlokale og musiklokale, administrationsfællesskab samt toiletfaciliteter. 


I projekteringen har der været fokus på totaløkonomiske bæredygtighedsprincipper med muligheder for fleksibilitet i indretningen i fremtiden. Der er optimeret på betonforbrug og anvendt få stabiliserende vægge og et bjælke/søjle-system, der giver mulighed for ændring på klasselokaler og størrelse.

Byggeår: 2022-under opførelse


Bruttoetageareal: 3.000 m²


Bygherre: Aarhus kommune


Totalrådgiver/Arkitekt: FRIIS & MOLTKE Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, bæredygtighed, 

energi, brand, anlæg og fagtilsyn

bottom of page