top of page
KILDETOFTEN

43 ALMENE BOLIGER | ODDER

KILDETOFTEN

43 boliger fordelt på tre boligblokke, som hver er på 2 etager. Nedrivning af eksisterende bygninger inde nyt byggeri. Boligblokkene er opført i gullige/rødlige teglsten med fladt tagpaptag.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: ca. 1.800 m²


Bygherre: Boligselskabet Domea


Totalentreprenør: CJ Group


Arkitekt: Luplau Poulsen Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNLSEVs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, vvs, ventilation og tilsyn


Adresse: Kildegade, 8300 Odder

bottom of page