top of page
KLØVERVÆNGET

BOFÆLLESSKAB | HADERSELV

KLØVERVÆNGET

RUM og RØNSLEV vandt efter prækvalifikation med 38 ansøgere konkurrencen om totalrådgivning vedr. Haderslev Kommunes bofællesskab for 24 handicappede på Kløvervænget. Projektet omfatter tre bygninger, som hver udgør en bogruppe med otte boliger og fællesarealer.


Totalrådgivningen har omfattet alle faser fra byggeprogram over projektering og byggeledelse til aflevering og gennemgang. RUM og RØNSLEV har haft budgetansvar hele vejen igennem med RØNSLEV som den primære tovholder i byggefasen. Projektet er gennemført uden budgetoverskridelser og med overskud på kontoen for uforudselige udgifter. Rønslev har været ansvarlig for projektering af installationer, konstruktioner, energidesign og byggeledelse.


Projektering af installationer
Med RØNSLEV som overordnet ansvarlig for ingeniørdiscipliner og projektleder for disse har Elrådgiveren og Balslev projekteret bygningens installationer. Udover udfordringer med en eksisterende regnvandsledning på grunden er der efterspurgt og projekteret forholdsvis traditionelle løsninger på installationssiden.


Projektering af konstruktioner
Rønslev har projekteret et bærende system bestående præfabrikerede trægitterbjælker i taget spændende mellem facader og indvendige vægge. De bærende og stabiliserende vægge er udført i betonelementer. Den kuperede grund har budt på udfordringer i at placere bygningerne rigtigt i terrænet og i forhold til hinanden. De projekterede og nødvendige niveauspring har givet udfordringer i fundamentsprojektet, men udfordringerne er søgt løst på enkleste vis, hvilket har været stærkt medvirkende til at bygherrens økonomiske

Realiseret: 2011


Bruttoetageareal: 1.800 m²


Bygherre: Haderslev Kommune


Arkitekt: RUM


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn, byggeledelse


Adresse: Kløvervænget, 6100 Haderslev

bottom of page