top of page
LÆRKEREDEN

TILBYGNING TIL VUGGESTUE | SABRO

LÆRKEREDEN

Njordrum Arkitekter vandt sammen med Nortvig konkurrencen om at opføre tilbygning til eksisterende børnehus. Det samlede byggeri og omgivende areal danner nytænkende, inspirerende og demokratiske rammer for børn, ansatte og det omgivende samfund, samt inspirere til et øget brug af natur og uderum. RØNSLEV er rådgivende ingeriører på projektet.


Tilbygningen udvider de fysiske rammer fra at kunne huse 25 vuggestuebørn til 45 vuggestuebørn. Udvidelsen rummer blandt andet et grupperum, en børnegarderobe, et puslerum samt personalefaciliteter. Derudover kommer en liggehal samt et skur. Bygningen er opført opad eksisterende daginstitution. 


Bygningen er opført i træ med bærende og stabiliserende træskeletvægge. Facader er beklædt ligeledes med træ. Tagkonstruktionen opbygget af bjælkespær til kip med kipbjælke.

Realiseret: 2022


Bruttoetageareal: ca. 485m²


Bygherre: Favrskov Kommune


Arkitekt: Njordrum


Totalentreprenør: Nortvig


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Møllebakken 8, 8471 Sabro

bottom of page