top of page
LEJERBO AFD. 825

SENIORBOFÆLLESSKAB | HERNING

LEJERBO AFD. 825

RUM arkitekter og RØNSLEV har på Sabroesvej i Herning projekteret en bygning i fire etager plus kælder. Lejerbo er bygherre, og Herning Kommune lejer bygningen, som skal huse ni boliger og to bofællesskaber á seks boliger, i alt 21 boliger. Dertil kommer fælles- og servicearealer.


Totalrådgivningen er udbudt på baggrund af et projektforslag, og omfatter således for- og hovedprojekt samt byggeledelse, aflevering og gennemgang.

 

Jordhåndtering
Byggeriet opføres på en forurenet grund, som kun delvis renses op. RØNSLEV har i samarbejde med Herning Kommunes rådgiver DGE udarbejdet projekt på jordhåndtering samt såkaldte afværgeforanstaltninger, der bl.a. består af en kemikaliespærrende membran og et udluftningssystem under bygningen.


Projektering af konstruktioner
Foruden forurenet jord byder grunden på svage jordbundsforhold og højt grundvandsspejl. RØNSLEV har derfor projekteret et pladefundament, der vha. membraner udføres vand- og kemikalietæt. Bygningens bærende system kompliceres af spring i facaderne, store altaner, altangange og væsentlige forskellige i indretningen på de forskellige etager og således forskellig placering af bærelinjerne på etagerne. Flere af skillevæggene udføres således som selvbærende, og der er indarbejdet stålrammer i lette vægpartier for at kunne flytte kræfterne mellem etagerne.


Energidesign
Bygningens installationsprincipper og overordnede geometri var på forhånd fastlagt, så RØNSLEVs primære opgave har været at dokumentere bygningens energibehov og opstille funktionskrav til bygningsdele og komponenter som fx ventilationsanlæg, vinduer og døre.

Realiseret: 2011

 

Bruttoetageareal: 1.800 m²

 

Bygherre: Lejerbo afd. 825

 

Totalrådgiver/arkitekt: RUM


Ingeniør: RØNSLEV

 

RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Sabroesvej, 7400 Herning

bottom of page