top of page
NETTO

HØJLAGER | KØGE

NETTO

Udvidelse af NETTO distributionscenter Øst, opført i forbindelse med det eksisterende anlæg og omfatter faciliteter for modtagelse, oplagring, sortering samt udlevering af varer til NETTOs butikker. Højlageret andrager i grundplan omkring 7.760 m² (80x97) og opnår en højde på 25 m, samt et indslusningsområde langs højlagerets sydvestvendte facade, hvis grundplan udgør omkring 1.008 m² (12,6x80) og bygges i en højde på 6 m.


Højlagerets bærende system udgøres primært af bjælke- søjle-systemer i stål. Nederste del af sydvestvendte facade (mod modtagerområde) udføres af beton. Indslusningsbygningens øvrige bærende konstruktioner udføres ligeledes i beton.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: 8.768 m²


Bygherre: Salling Group Ejendomme


Totalentreprenør/arkitekt: Dansk Halentreprise


Ingeniør: RØNSLEV


Adresse: Mimersvej 1, 4600 Køge

bottom of page