top of page
NOMECO ONE

LOGISTIKCENTER | KØGE

NOMECO  ONE

Nomeco ONE er et logistikcenter bestående af terminal-, lager- og administrationsbygninger, som blandt andet byder på et 31 m højt lager på 9.000 m² opført i clad-rack. RØNSLEV var konstruktionsingeniør, hvor Max Bögl International SE var totalentreprenør.
 

Konstruktion
Reolerne i højlageret er bærerende og afstivende, da de er opført i clad-rack. Bygningen er funderet på en stor bundplade. Terminal og Administrationsbygninger er opført i traditionelle betonelementer og tradionel fundering.


Udover projektering af konstruktioner og anlæg stod RØNSLEV for projekteringsledelse, brand og energi.

Realiseret: 2018


Bruttoetageareal: 28.000 m²


Bygherrerådgiver: AK83 og MOE


Totalentreprenør: Max Bögl International SE


Arkitekt, projektering: Atrio Arkitekter


Ingeniør, installationer: Balslev


Ingeniør: RØNSLEV


Adresse: Ølbyvej 178, 4623 Lille Skensved

bottom of page