top of page
NORMAL

DOMICIL | SKANDERBORG

NORMAL

Laban Arkitekter og RØNSLEV har i tæt samarbejde projekteret detailhandelskæden Normals nye domicil i Skanderborg. Der er tale om et moderne kontorbyggeri med både åbne og mere intime kontorlandskaber, mødenicher mv. Desuden indeholder bygningen en stor kantine og et produktionskøkken.


Bygningen er transparent med glasfacader hele vejen rundt. Udenpå selve bygningen opføres en stålkonstruktion med gangbroer, der sikrer gode udearealer og samtidig fungerer som passiv solafskærmning.


Konstruktionsmæssigt er der tale om en søjle-/bjælkebygning i betonelementer for at undgå mange faste vægge. Dermed sikres maksimal fleksibilitet i indretningen og ved fremtidige ændringer.


Bygherrens ambitioner for indeklimaet er høje, og der er arbejdet grundigt med indeklimasimuleringer solafskærmning, ventilation mv.


Ligeledes er der høje udfaldskrav til bl.a. overflader på betonelementer, der fremstår rå i det færdige byggeri.

Realiseret: 2019


Bruttoetageareal: ca. 3.000 m²


Bygherre: Normal


Arkitekt/totalrådgiver: Laban Arkitekter


Hovedentreprenør: BASE Erhverv 


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver:  projektering af anlæg, konstruktioner, brand, energi, indeklima, vvs, ventilation, el samt fagtilsyn.


Adresse: Godthåbsvej 41, 8660 Skanderborg

bottom of page