top of page
PALSGAARD HØJLAGER

HØJLAGER | JUELSMINDE

PALSGAARD HØJLAGER

Den moderne fødevare-emulgator blev opfundet i 1917 på Palsgaard-ejendommen ved Juelsminde, og siden har Palsgaard produceret emulgatorer og andre tilsætningsstoffer til fødevarer i hele verden.


I 2019 har RØNSLEV for totalentreprenøren Dansk Halentreprise projekteret de bærende konstruktioner og udført energiberegninger. 


Projektet er blevet til i godt samarbejde med Dansk Halentreprises egen tegnestue. Udfordringerne i projektet har bestået i mange niveauspring pga. forskellige gulvkoter i de eksisterende bygninger samt indskudte etager til teknik mv. 


Funderingsmæssigt har det været en kunst at optimere projektets bygbarhed og samtidig undgå at kompromittere de eksisterende bygningers bæreevne. Betonelementer, ståltrapezplader og konstruktionsstål er detailprojekteret af leverandørerne, hvor RØNSLEVs rolle har bestået i at koordinere grænseflader og belastninger samt sørge for, at de statiske systemer fungerer som forudsat.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: Ca. 9.200 m²


Bygherre: Palsgaard

 

Totalentreprenør: Dansk Halentreprise

 

Ingeniør: RØNSLEV


Adresse: Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde

bottom of page