top of page
RØDTJØRNEN

40 ALMENE FAMILIEBOLIGER | HORSENS

RØDTJØRNEN

Boligerne fordeler sig på 8 boligrækker med hver 5 boliger. Hver bolig har sin egen lille have. Der er opført 2 boligtyper på henholdsvis 85 m² og 100 m² (3- og 4- værelses lejligheder) med 30 stk. af de mindste og 10 af de største. Grunden har et meget kuperet terræn med et fald på 5 meter diagonalt hen over grunden.

 

Bygningerne holder et stramt og enkelt formsprog, og er opført uden højdeforskydninger inden for den enkelte boligrække, der således står skarpt i det skrånende terræn. I boligrækkernes østgavle er indrettet et depotrum til hver bolig, ligesom hver række har eget teknikrum, bl.a. med naturgas og inverter til solcelleanlæg. Centralt i bebyggelsen er opført en servicebygning bl.a. med vicevært-faciliteter og fælles overdækket renovationsrum/affalds-ø. Regnvand holdes på egen grund, hvor det kuperede terræn  udnyttes med naturlige forsinkelsesbassiner.

 

Danhaus Production i Esbjerg har leveret tage og vægge som færdige elementer inkl. vinduer og døre, udført i trækonstruktioner. Hver bygning er lukket på 2-3 dage. Husene forsynes med ventilationsanlæg, der sikrer et sundt og behageligt indeklima. RØNSLEV har varetaget samtlige ingeniørdiscipliner i tæt samarbejde med totalentreprenør og underentreprenører. Projektet var inden indgåelse af totalentreprisekontrakten med Dansk Boligbyg ramt af to totalentreprenørers konkurs.

 

En del af soklerne var støbt og en del af kloakarbejdet var udført af de tidligere totalentreprenører, så en del af RØNSLEVs opgave gik på at registrere de eksisterende forhold samt at udnytte det allerede udførte arbejde bedst muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Realiseret: 2013


Bruttoetageareal: 3.350 m²


Lavenergiklasse 2015


Bygherre: DOMEA


Totalentreprenør: Dansk Boligbyg


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, vvs, el, tilsyn

Adresse: Rødtjørnen, 8700 Horsens

bottom of page