top of page
RØNNE ALLÈ RÆKKEHUSE

NYT RÆKKEHUS + RENOVERING | HEDENSTED

RØNNE ALLÈ RÆKKEHUSE

Rækkehuset består af seks boliger med lodrette skel. Renoveringsprojektet består af fire enkeltstående huse. 

Realiseret: 2022


Bruttoetageareal nybyg: ca. 560 m²

Bruttoetageareal renovering: ca. 450 m²


Bygherre: Østjysk boligselskab


Totalrådgiver: Skala Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, energi, el og VVS


Adresse: Rønne Allé 1, 8722 Hedensted

bottom of page