top of page
RANDERSVEJ

OMBYGNING AF BOLIGER | AARHUS

RANDERSVEJ

Projektet omfatter en ombygning af den eksisterende bygning placeret på hjørnet af Randersvej og Norges Allé i Aarhus nord. For afsnittet mod Randersvej ombygges de 2 øverste etager mens resterende renoveres. For afsnittet mod Norges Allé rives eksisterende stueetage ned og der opføres 4 nye etager ovenpå eksisterende kælder. Afsnittet udvides med ca. 2 meter. I kælder udføres cykelparkering og depotrum. Resterende lejligheder, i alt 18 stk. 

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: 1.000 m²


Bygherre: Bytømren


Totalentreprenør: Bytømren


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, brand


Adresse: Randersvej 69, 8200 Aarhus N

bottom of page