top of page
ROSENHAVEN

21 BOLIGER | NØRRE SNEDE

ROSENHAVEN

Bebyggelsen er opdelt i 2 områder på begge sider af Rosendalsvej. På det nordlige område placeres 6 dobbelthuse. På det sydlige område placeres 3 dobbelthuse og 1 rækkehus.

 

Rækkehuset og de 9 dobbelthuse opføres med formur i teglsten, porebeton bagmur og tagdæk-ning med tagpap med trekantlister. Der opføres 1 sammenbygget skur med 2 depoter til hvert dobbelthus.

 

Til rækkehusene parallelt med Spættevej etableres ved den ene bolig desuden et særskilt skur som ikke er sammenbygget.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: ca. 2.100 m² 


Bygherre: Domea


Totalentreprenør: Torntoft & Mortensen 


Arkitekt: Ginnerup Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


Adresse: Spættevej 6, 8766 Nørre Snede

bottom of page