top of page
SØLYSTVEJ

27 BOLIGER I 5 ETAGER | SILKEBORG

SØLYSTVEJ

Laban Arkitekter og RØNSLEV står bag opførelsen af 26 boliger på Sølystvej i Silkeborg, for bygherren PSF Ejendomsinvest 2. En sammenhængende konstruktion opført i 4 og 6 etager. 

Sølystvej ligger terrænmæssigt lavt ud til Silkeborg Langsø, hvilket betyder, at konstruktionen risikerer at blive løftet af grundvandet. For at sikre, at konstruktionen ikke løfter sig, er den udstyret med en bundplade, som består af 1280 kubikmeter beton.

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal: ca. 3.500 m²


Bygherre: PSF Ejendomsinvest 2


Arkitekt/totalrådgiver: Laban Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, anlæg, brand, energi, vvs, ventilation, el og tilsyn


Adresse: Borgergade 13, 8600 Silkeborg

bottom of page