top of page
SBS KLIPLEV BIOGASANLÆG

BIOGASANLÆG | KLIPLEV

SBS KLIPLEV BIOGASANLÆG

RØNSLEV er en del af løsningen bag SBS-Kliplev Biogas sammen med totalentreprenør Bigadan og Avnø Byggerådgivning for Sustainable Bio Solutions.


De 12 reaktorsiloer er de højeste siloer. Det er i disse man udrådner biomasser, så der dannes gas, som så kan tages ud, renses, og sendes ud på naturgasnettet. Biomasse kan eksempelvis være gylle eller dybstrøelse fra landbrug.


I den største stålhal modtages biomasse i en nedgravet”solid pit” eller  tre nedgravede ”receiving tanks”, alt efter om de opbevarer fast eller flydende biomasse. Solid pit og receiving tanks er udført i betonelementer med insitustøbt bundplade. De to tanktyper er nedgravet i ca. 4 meters dybde.


På sitet er også etableret administrationsbygning med kontorer, omklædning og værksted, hvorfra den daglige drift overvåges og serviceres. Administrationsbygningen er opført i lette træskelet ydervægge og traditionel spærkonstruktion.


Biogasanlægget producerer 38 millioner kubikmeter grøn gas om året.


RØNSLEV har på projektet bistået Bigadan med statisk dokumentation og projektering af fundamenter til bygninger og tanke samt varetaget rollen som bygværksprojekterende. Derudover har RØNSLEV projekteret kloak og pladsafvanding, herunder bistået Bigadan ifm. med ansøgning om midlertidig grundvandssænkning samt tilslutningstilladelse.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: ca. 5.800 m²


Bygherre: Sustainable Bio Solutions Aabenraa


Totalentreprenør: Bigadan


Arkitekt: Palle Radik


Ingeniør: RØNSLEV


Adresse: Hjerneshøjvej 10, 6220 Aabenraa

bottom of page