top of page
SILKEBORG ERHVERVSPARK

3 KONTORHUSE | SILKEBORG

SILKEBORG ERHVERVSPARK

På Randersvej i Silkeborg står tre kontorhuse med hvide facader og vinduer i et karakteristisk mønster. Bygninger er projekteret i to etaper af Laban og RØNSLEV. Den første etape med en kontorbygning er opført i 2017 af KPC i hovedentreprise, og anden etape med to kontorhuse og en mellembygning opføres i 2022-2023 af C.C. Contractor, ligeledes i hovedentreprise. Lars Larsen Group er bygherre og har stillet krav om bæredygtighedscertificering til guld i DGNB-systemet.


RØNSLEVvaretager samtlige ingeniørdiscipliner inkl. DGNB-auditor og brand. Bygningerne er konstruktionsmæssigt i CC3/KK3 og er udført som søjle-/bjælkebygninger i betonelementer. Facaderne er udført i tyndpladekonstruktioner i stål med bærende konsoller i konstruktionsstål. Pga. trafikstøj er bygningernes indeklima sikret uden åbning af vinduer. Der er lagt op til fælles udnyttelse af faciliteter og arealer i bygningerne, som kan deles op i flere lejemål.

Realiseret: 

Fase 1: Realiseret 2017

Fase 2: Under udførelse


Arkitekt: Laban Arkitekter

 

Hovedentreprenør: KPC

 

Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, anlæg, energi, indeklima, brand, vvs, ventilation, el


Adresse: Randersvej 6, 8600 Silkeborg

bottom of page